Pakiety dodatkowe w ubezpieczeniu turystycznym

Ubezpieczenia turystyczne można uzupełnić o inne czasami niezbędne na naszym wyjeździe za granicę ubezpieczenia. Ubezpieczenie dodatkowe obejmuje koszt pobytu osoby nam towarzyszącej w momencie, kiedy ubezpieczony poddawany jest hospitalizacji, ubezpieczenie kosztów odwołania imprezy lub wcześniejszego powrotu. Ubezpieczenie obejmuje również wcześniejszy powrót do domu z powodu nagłej sytuacji losowej, która wymaga jej obecność w kraju. Niezależnie od ubezpieczalni, kupując wycieczkę w biurze podróży, kupujemy ją zawsze z polisą ubezpieczeniową. Minusem ubezpieczenia wliczonego w koszt zakupu wycieczki jest jego ograniczony zakres. Wynika to głównie z bardzo niskiej sumy ubezpieczenia, gdzie brane są tylko podstawowe świadczenia. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach każdy organizator imprezy musi zakupić polisę turystyczną dla klienta. Koszt ubezpieczenia wliczany jest w cenę wycieczki i nie mamy możliwości z jej rezygnacji. Polisa turystyczną stanowi dla każdego biura podróży dodatkowy koszt, dlatego wybierają oni w głównej mierze podstawowe warianty ubezpieczenia. Dlatego przed zakupem wycieczki, warto dokładnie sprawdzić co dana polisa oferowana przez biuro, obejmuje swoim zakresem ubezpieczenia.

Na co należy zwrócić uwagę podczas zakupu polisy turystycznej?

Przed zakupem polisy turystycznej należy sprawdzić sumę ubezpieczenia, jaką oferuje Towarzystwo Ubezpieczeniowe. W zależności od miejsca, do którego się udajemy oraz zakresu polisy, firmy ubezpieczeniowe mogą zaproponować określoną wartość sumy, na którą się ubezpieczamy. Może być ona zaproponowana nam w kilku wariantach. Do wyboru mamy minimalny lub maksymalny wariant sumy ubezpieczenia uzależniony od danego regionu świata. Suma ubezpieczenia to górna granica wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe za jedno odszkodowanie. W przypadku niewykorzystania całej sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie pozostała jej część, może zostać przeniesiona na inne zdarzenie.

Zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności

Przed dokonaniem zakupu polisy turystycznej warto upewnić się, jakie zdarzenia ona obejmuje, a jakie nie obejmuje. Ubezpieczyciele nie ponoszą kosztów leczenia za granicą, jeśli nie było ono zamieszczone w umowie. Bez posiadania stosownej umowy pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym nie można liczyć na zwrot kosztów.  

Dlaczego warto zakupić ubezpieczenie turystyczne?

Przed sezonem urlopowym warto pomyśleć o polisie ubezpieczeniowej, która ochroni nas przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń losowych podczas naszej podróży za granicą. Przed dokonaniem zakupu polisy turystycznej warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Na co należy zwrócić uwagę podczas zakupu ubezpieczenia? Jak dopasować polisę do charakteru naszego wyjazdu? Ubezpieczenia turystyczne mają za zadanie ochronić nas przed wydatkami nieprzewidzianych zdarzeń. Powrót do kraju, leczenie w szpitalu za granicą, skradziony bagaż, spóźniony lot, rehabilitacja te wszystkie elementy generują spore koszty i szkoda naszych prywatnych środków na ich pokrycie. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest zainwestowanie czasami nawet niewielkich środków na zakup polisy turystycznej niż płacić tysiące euro. W czasach panującej na całym świecie pandemii konieczność leczenia za granicą może okazać się koniecznością. Niektóre państwa wprowadzają obowiązek zakupu polisy turystycznej, która w pełni pokryje koszty leczenia.

Jakie są najważniejsze elementy polisy podróżnej?

Koszty leczenia za granicą należą do najważniejszych elementów każdej dobrej polisy turystycznej. Ponieważ ewentualne koszty leczenia mogą nas sporo kosztować. Wizyty lekarskie, środki medyczne, lekarstwa przypisane przez lekarza, hospitalizacja w prywatnej klinice, transport sanitarny, czy transport pacjenta do kraju, to tylko podstawowe elementy, za które trzeba niestety zapłacić. Warto pamiętać o dodatkowym ubezpieczeniu NNW, ochronie bagażu lub OC, które zapewnią nam kompleksowe ubezpieczenie. Polisę turystyczną w pierwszej kolejności musimy dopasować do kraju, do którego zamierzamy podróżować, charakteru podróży oraz naszych indywidualnych potrzeb. Polisa chroni w szczególności nas przed finansowymi konsekwencjami leczenia. Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokrywa koszty do sumy gwarancyjnej.

Jaką dodatkową opcję polisy turystycznej wybrać?


Oprócz podstawowych elementów polisy turystycznej można ją rozszerzyć o nieobowiązkowe dodatki, które dodatkowo zapewnią nam ochronę podczas podróży. Bardzo dobrym pomysłem jest ubezpieczenie naszego bagażu od jego kradzieży, zniszczenia. W ten sposób otrzymamy odszkodowanie, które pokryje nasze straty. Osoby podróżujące samolotem mogą zabezpieczyć się przed zaginięciem bagażu lub opóźnionym lotem.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru ubezpieczenia komunikacyjnego?

Ubezpieczenia komunikacyjne – https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenia-komunikacyjne/ należą do segmentu ubezpieczeń majątkowych. W skład ubezpieczenia majątkowego wchodzą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, autocasco, ubezpieczenia assistance oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszystkie te ubezpieczenia ściśle związane są z ryzykiem, jakie może ponieść osoba korzystająca z pojazdów mechanicznych. Polisa komunikacyjna ma za zadanie chronić przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń losowych. Można również korzystać z nich w momencie awarii samochodu. Ubezpieczenia komunikacyjne są najbardziej popularnym elementem rynku ubezpieczeń w Polsce. Głównym czynnikiem, który decyduje o tym, jest obowiązkowa polisa ubezpieczenia OC. Ubezpieczenia komunikacyjne możemy podzielić na obowiązkowe oraz dobrowolne. Do obowiązkowego ubezpieczenia zaliczamy polisę OC. Natomiast dobrowolnym ubezpieczeniem jest autocasco, od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także assistance.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Każda osoba mająca pojazd mechaniczny zgodnie z polskim prawem musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Musimy je mieć, jeśli jesteśmy posiadaczami takich pojazdów jak samochód, ciągnik rolniczy, motorower, pojazd wolnobieżny, czy przyczepa. Polisę musimy zakupić na okres 12 miesięcy. Głównym zadaniem polisy jest zabezpieczenie nas przed finansowymi konsekwencjami szkody, które możemy wyrządzić innym uczestnikom ruchu drogowego. Ochrona obejmuje zarówno minie, jak i zdrowie oraz życie osoby poszkodowanej. W przypadku ubezpieczenia OC zakres polisy zawsze jest taki sam. Suma gwarancyjna dotyczy tylko jednego zdarzenia bez znaczenia, jest to ile osób, zostało w nim poszkodowanych. Brak obowiązkowej polisy OC może wiązać się z nałożeniem wysokiej kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokość kary uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia obowiązujący w danym roku.

Ubezpieczenie autocasco


Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują również zakup dodatkowych pakietów rozszerzających podstawową formę ubezpieczenia. Jedną z nich jest ubezpieczenie autocasco. Polisa ma za zadanie ochronić nas przed finansowymi konsekwencjami zniszczenia lub kradzieży pojazdu. W takim przypadku odszkodowanie za zniszczenia dostaje właściciel pojazdu.