Na co zwrócić uwagę podczas wyboru ubezpieczenia komunikacyjnego?

Ubezpieczenia komunikacyjne – https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenia-komunikacyjne/ należą do segmentu ubezpieczeń majątkowych. W skład ubezpieczenia majątkowego wchodzą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, autocasco, ubezpieczenia assistance oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszystkie te ubezpieczenia ściśle związane są z ryzykiem, jakie może ponieść osoba korzystająca z pojazdów mechanicznych. Polisa komunikacyjna ma za zadanie chronić przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń losowych. Można również korzystać z nich w momencie awarii samochodu. Ubezpieczenia komunikacyjne są najbardziej popularnym elementem rynku ubezpieczeń w Polsce. Głównym czynnikiem, który decyduje o tym, jest obowiązkowa polisa ubezpieczenia OC. Ubezpieczenia komunikacyjne możemy podzielić na obowiązkowe oraz dobrowolne. Do obowiązkowego ubezpieczenia zaliczamy polisę OC. Natomiast dobrowolnym ubezpieczeniem jest autocasco, od następstw nieszczęśliwych wypadków, a także assistance.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Każda osoba mająca pojazd mechaniczny zgodnie z polskim prawem musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Musimy je mieć, jeśli jesteśmy posiadaczami takich pojazdów jak samochód, ciągnik rolniczy, motorower, pojazd wolnobieżny, czy przyczepa. Polisę musimy zakupić na okres 12 miesięcy. Głównym zadaniem polisy jest zabezpieczenie nas przed finansowymi konsekwencjami szkody, które możemy wyrządzić innym uczestnikom ruchu drogowego. Ochrona obejmuje zarówno minie, jak i zdrowie oraz życie osoby poszkodowanej. W przypadku ubezpieczenia OC zakres polisy zawsze jest taki sam. Suma gwarancyjna dotyczy tylko jednego zdarzenia bez znaczenia, jest to ile osób, zostało w nim poszkodowanych. Brak obowiązkowej polisy OC może wiązać się z nałożeniem wysokiej kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokość kary uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia obowiązujący w danym roku.

Ubezpieczenie autocasco


Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują również zakup dodatkowych pakietów rozszerzających podstawową formę ubezpieczenia. Jedną z nich jest ubezpieczenie autocasco. Polisa ma za zadanie ochronić nas przed finansowymi konsekwencjami zniszczenia lub kradzieży pojazdu. W takim przypadku odszkodowanie za zniszczenia dostaje właściciel pojazdu.