Pakiety dodatkowe w ubezpieczeniu turystycznym

Ubezpieczenia turystyczne można uzupełnić o inne czasami niezbędne na naszym wyjeździe za granicę ubezpieczenia. Ubezpieczenie dodatkowe obejmuje koszt pobytu osoby nam towarzyszącej w momencie, kiedy ubezpieczony poddawany jest hospitalizacji, ubezpieczenie kosztów odwołania imprezy lub wcześniejszego powrotu. Ubezpieczenie obejmuje również wcześniejszy powrót do domu z powodu nagłej sytuacji losowej, która wymaga jej obecność w kraju. Niezależnie od ubezpieczalni, kupując wycieczkę w biurze podróży, kupujemy ją zawsze z polisą ubezpieczeniową. Minusem ubezpieczenia wliczonego w koszt zakupu wycieczki jest jego ograniczony zakres. Wynika to głównie z bardzo niskiej sumy ubezpieczenia, gdzie brane są tylko podstawowe świadczenia. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach każdy organizator imprezy musi zakupić polisę turystyczną dla klienta. Koszt ubezpieczenia wliczany jest w cenę wycieczki i nie mamy możliwości z jej rezygnacji. Polisa turystyczną stanowi dla każdego biura podróży dodatkowy koszt, dlatego wybierają oni w głównej mierze podstawowe warianty ubezpieczenia. Dlatego przed zakupem wycieczki, warto dokładnie sprawdzić co dana polisa oferowana przez biuro, obejmuje swoim zakresem ubezpieczenia.

Na co należy zwrócić uwagę podczas zakupu polisy turystycznej?

Przed zakupem polisy turystycznej należy sprawdzić sumę ubezpieczenia, jaką oferuje Towarzystwo Ubezpieczeniowe. W zależności od miejsca, do którego się udajemy oraz zakresu polisy, firmy ubezpieczeniowe mogą zaproponować określoną wartość sumy, na którą się ubezpieczamy. Może być ona zaproponowana nam w kilku wariantach. Do wyboru mamy minimalny lub maksymalny wariant sumy ubezpieczenia uzależniony od danego regionu świata. Suma ubezpieczenia to górna granica wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe za jedno odszkodowanie. W przypadku niewykorzystania całej sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie pozostała jej część, może zostać przeniesiona na inne zdarzenie.

Zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności

Przed dokonaniem zakupu polisy turystycznej warto upewnić się, jakie zdarzenia ona obejmuje, a jakie nie obejmuje. Ubezpieczyciele nie ponoszą kosztów leczenia za granicą, jeśli nie było ono zamieszczone w umowie. Bez posiadania stosownej umowy pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym nie można liczyć na zwrot kosztów.